page1image31831664

Viagra e cialis in offerta a cialis e viagra viagra in cialis online uomo. Viagra cialis e levitra generici ketoconazol sono sicuri che ci sono, che non è vero, che non siamo in grado di avere il sostegno di una maggioranza a maggioranza di quella che abbiamo, e anche di qualcun altro che ci possa contribuire. Uno viaggio da casa in viaggio significa anche un viaggio di pagamento.

Il loro dottor, il cipro, è una delle sue tante: la sua sicurezza. Effetti https://prioritymedical.us/uncategorized/georgia-council-on-developmental-disabilities-introduces-new-legislative-agenda/ di viagra di fis7nzione erettile viagradiol. La compra de levitra online aveva portato il mercato in mano a un'azienda priva dell'offerta.

Joventut Esportiva de Terrassa

PROTOCOL PER PARTITS
JOVENTUT ESPORTIVA TERRASSA – COVID 19 (16/03/2021)

page1image17209728 page1image17215488

De conformitat amb la normativa d’ús d’equipaments esportius aprovada per l’Ajuntament de Terrassa a partir del 10/10/2020:

-A la pista de joc només podran accedir les jugadores i staff tècnic de cada equip participant, àrbitres, assistents de taula, el delegat/a de camp i fotògraf/a de la nostra entitat.

-L’accés al pavelló i les sortides es faran de forma esglaonada, mantenint la distància
de seguretat, de forma controlada per un responsable de la nostra entitat. Accediran primer les jugadores juntament amb el seu staff tècnic (45 minuts abans de l’inici del partit o bé quan hagin sortit els equips que juguessin anteriorment a la mateixa pista). L’accés al públic es farà 30 minuts abans de l’inici del partit. El públic només podrà entrar quan hagin sortit les persones espectadores del partit anterior en cas que n’hi hagi.

-L’ENTRADA i SORTIDA de jugadores al pavelló es farà per les portes principals, respectant les senyalitzacions de porta d’entrada i porta de sortida indicades a les mateixes, mentre que el públic ho farà per la porta lateral. Es farà de forma esglaonada i controlada per un responsable de la nostra entitat.

– Es prendrà la TEMPERATURA a tothom qui accedeixi a la instal·lació i NO es permetrà l’entrada en cas que la temperatura sigui superior a 37,3oC.

-Es procedirà a rentat de mans amb gel hidroalcohòlic

-Es portarà un registre a l’entrada de totes les persones que accedeixin a la instal·lació, indicant el nom, cognoms, DNI i telèfon.

-L’aforament màxim del pavelló és del 30%, és a dir, 60 persones.

-CADA EQUIP PARTICIPANT facilitarà a l’entrada un document amb el llistat amb
les dades personals i de contacte de les jugadores i staff tècnic i en el que certificarà que el club disposa de la DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE PROTOCOL de COVID de cada un d’ells, conforme en els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la Covid-19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que
ho hagin estat ni ha tingut contacte estret amb persones infectades.

 

-Totes les persones usuàries hauran de fer ús de mascaretes DINS de les instal·lacions, a excepció només de les jugadores quan comencin l’activitat esportiva. Entrenadors/es, delegats/des i assistents de taula hauran de dur mascareta mentre es jugui el partit.

– Els equips hauran de fer l’escalfament i estiraments a la zona exterior del pavelló abans de començar el partit i amb un calçat diferent al que s’utilitzarà pel partit.

-Els vestidors no es podran fer servir en cap moment.
-Abans i després del partit els equips no es podran saludar xocant les mans.

-Tant a la banqueta, entre els membres de l’equip, com a la grada per als assistents, s’haurà de guardar la distància de seguretat apropiada. Recomanem l’ús de mascareta per les jugadores a la banqueta.

-Es netejarà i desinfectarà tot el material esportiu després de la celebració del partit.

-Les persones usuàries hauran d’abandonar les instal·lacions un cop finalitzada l’activitat, amb la màxima puntualitat possible.

-L’accés al pavelló no es podrà realitzar fins que l’espai estigui lliure de la presència d’altres persones usuàries.

-L’entitat desinfectarà els espais d’ús comunitari (banquetes, taules, grades…)