ELS NOSTRES VALORS

El nostre codi ètic té com a objectiu aconseguir que totes les persones relacionades amb el nostre club tinguin un comportament que permeti gaudir de practicar un esport d´alta competició respectant-nos entre tots. Tots hi estem implicats, jugadors, pares, entrenadors, directius.

El nostre codi ètic es regeix per un valor bàsic EL RESPECTE:

El respecte és l´acte per el qual una persona té consideració cap a una altre persona i actua tenint en compte els seus interessos, capacitats i sentiments.

“ Les diferències ens enriqueixen, el respecte ens uneix”

A partir d´aquest valor és fàcil definir els criteris bàsics d´actuació de tots els membres del club.

Aqui us podeu descarregar el nostre Codi Ètic:

JETERRASSA CODI ETIC